25. 01. 11

Správna orientácia — bio produkty

II. časť

Ing. Ján Domin, VÍNO NATURAL, Domin&Kušický Veľký Krtíš

Tags:

20. 12. 10

Správna orientácia — bio produkty

Naša firma, pôvodne ako NATURAL — ALIMENTARIA Bratislava, začala s ekologickou činnosťou pred dvadsiatimi rokmi, ako prvá na Slovensku, na výmere viac ako 8000 hektárov ornej pôdy, s pätnástimi mluvnými partnermi. Prvých pätnásť rokov takmer bez dotácií ( 50 eur/ha ornej pôdy a 100 eur/ha vinohradov). Napriek tomu, väčšina z partnerov vytrvala. Zo začiatku sa zameriavala na poradenskú činnosť, eskôr na obchod a v súčasnosti najmä na výrobu a spracovanie ekologických produktov.

Ing. Ján Domin, Natural Domin & Kušický, Veľký Krtíš

Tags: