01. 10. 19

XV. Račiansky Festival Frankovky modrej

Rád chodievam do Rače. Frankovka je pekné, klasické lákadlo a ponuka račianskych vinárov stále priťahuje pozornosť. Teší ma račiansky mok a zaujímavé komentáre vinárov a návštevníkov. Moja tohtoročná blesková návšteva XV. Račianskeho festivalu Frankovky modrej ma síce nesklamala, ale trochu zaskočila. Aj keď ponuka račianskych vinárov bola zaujímavá, festival budil dojem malej koštovky s minimálnou návštevnosťou. Žeby pekné júnové počasie „naviedlo” milovníkov vína urobiť si radšej výlet do prírody? Ja sa však domnievam, že tu skôr vážne zlyhala propagácia podujatia.

Tags:

26. 09. 16

Pardubický festival vína

Ak dobre rátam, do Pardubíc som putoval za vínom už po devätnásty raz. Od polovice augusta tohto roku sa tu konali opäť slávnosti vína. Boli sofistikovane rozložené do niekoľkých dní, počas ktorých sa konala súťažná prehliadka vín, someliérske majstrovstvá Znovín 2016 a napokon, pre laickú verejnosť festival vína a vinárska noc. Vína a veselosti tak bolo v Pardubiciach na záver horúceho leta nadostač…. To všetko bolo v rámci 19. Pardubického festivalu vín, ktorý vykonáva organizácia Czech Marketing na čele s Karlom Pobudom a Ing. Jiřím Lejhancom. 

Pardubice, august 2016

Fedor Malík, foto autor

Tags:

30. 03. 13

Jubilejné VINUM SUPERBUM

Súťaž pod názvom „Víno hrdé alebo víno vznešené“ (taký je doslovný latinský preklad názvu VINUM SUPERBUM), zaznamenáva svoj piaty ročník. Tak ako predchádzajúce, aj súčasný sa niesol v znamení propagácie domácich výrobcov vína — od tých najmenších, stredných, až po uznávaných veľkovýrobcov. Súčasne však aj v realizácii viacerých pozitívnych nápadov. Prispela k tomu spolupráca organizátora súťaže — ň tátnej veterinárnej a potravinovej správy SR — s Tokajským inštitútom vzdelávania a vedy, ktorý o.i., ako v úvodnom príhovore zdôraznil predseda degustačných komisií Ing. Marek Závracký, zabezpečil pre „vznešené víno“ noblesné prostredie, aké si slovenské víno právom zaslúži.

Tags:

30. 03. 13

V. ročník Vienále Topoľčianky sa tešil záujmu vinárov

Koncom marca sa strechy zámku v Topoľčiankach a jeho rozsiahly park nečakane zahalili do bielej snehovej prikrývky. Pohľad na areál vyvolával asociáciu rozprávky „ Tri oriešky pre Popolušku“. Opatrne, aby sa nepošmykli, však po kamennom chodníku do zámku nevchádzali princezné, ani Popolušky, ale dámy vedomé si svojej profesionálnej úrovne z odboru vinohradníctva a vinárstva — agronómky, enologičky, somelierky, obchodníčky s vínom, laborantky a vinárske publicistky. V krásnom historickom prostredí zámku sa po piaty raz stretávali degustátorky vína už na tradičnom Vienále Topoľčianky, aby vybrali víťaza spomedzi prihlásených vín do súťaže, ktorá je svojho druhu na Slovensku jedinečná.

Tags:

28. 03. 13

V?nimo?n? veci vznikaj? my?lienkou a pom??e im n?hoda

Pozv?nka do Hotela Maty??k v apr?li t.r. s?ubovala spolo?n? odhalenie tajomstva v?nimo?nosti. Hostia, ktor? pozvanie prijali, neboli sklaman?. V pr?jemnom prostred? v?nnej re?taur?cie boli ??astn?kmi ?krstu? mimoriadne vz?cnej a unik?tnej ed?cii ? 15 ro?n?ho Maty??k Brandy XO, vyroben?ho z najvyberanej??ch v?nnych destil?tov. Do ?ivota ho uviedli, spolu s producentom Petrom Maty??kom, zn?me osobnosti ? Stanislav ?tepka a ?ubo? Zeman. S??as?ou milej sl?vnosti bolo aj skvel? menu, ktor? pripravil ??fkuch?r Hotela Maty??k Branislav Kri?an. Sprev?dzali ho vynikaj?ce v?na, M?ller-Thurgau neskor? zber, Rizling vla?sk? v?ber z hrozna, Cabernet Sauvignon hrozienkov? v?ber, v?etky radu Prestige r. 2012, oce?ovan? zlatom a striebrom na viacer?ch v?znamn?ch medzin?rodn?ch v?stav?ch v?n. A samozrejme digest?v Brandy XO. Tajomstvo jeho v?nimo?nosti o.i. odhalil jeho autor a hostite? Peter Maty??k.

Tags:

03. 03. 13

Mezin?rodn? sout?? v?n v Moravskoslezsk?m kraji Cuv?e 2013 Ostrava

Jeden?ct? ro?n?k ojedin?l? mezin?rodn? sout??e kup???, asambl??? a zn?mkov?ch v?n, uspo??dal ve dnech 15. a 25. dubna l.r. klub ostravsk?ch v?nobuditel? K.A.H.A.N. ve spolupr?ci s hotelem Z?mek Z?b?eh v Ostrav? a N?rodn?m vina?sk?m centrem se s?dlem ve Valtic?ch. Akce prob?h? za podpory Vina?sk?ho fondu. ?estn?m prezidentem a duchovn?m otcem jedin? sout??n? p?ehl?dky v?n v Moravskoslezsk?m kraji je guru ?esk?ho a moravsk?ho vina?stv? prof. Vil?m Kraus.

Tags:

03. 03. 13

46. Valtick? vinn? trhy 2013 m?ly co nab?dnout

Na 46. ro?n?k Valtick?ch vinn?ch trh? (VVT) p?ivezlo koncem b?ezna sv? v?na 147 vina?sk?ch fi rem a obchodn?ch spole?nost?. Vina?i zaplnili ?pan?lskou kon?rnu 926 vzorky v?n ? z ?esk? republiky p?ivezlo 123 vina?sk?ch spole?nost? i firem 793 v?n, z Rakouska 13 men??ch firem 78 v?n, ze Slovenska 10 vina?sk?ch spole?nost? a fi rem 52 v?n a jedna obchodn? firma p?ivezla z Argentiny 3 v?na. Tradi?n? nejv?ce v?n d?vaj? na VVT Vinn? sklepy Valtice 37 v?n, d?le ZNOV?N Znojmo 29 v?n, VINSELEKT Michlovsk? 23 v?n. Ze zahrani?n?ch vina?stv? bylo nejv?ce vzork? Rudi Woditschka z Rakouska 30 v?n a CHATEAU Modra ze Slovenska 13 v?n.

Tags:

02. 03. 13

Medailov? ?atva na?ich v?n na MUN-DUS 2013

Medzin?rodn? konkurz v?n MUN-DUS 2013, ktor? sa konal 13. apr?la t.r. v Hoteli THERMA v Dunajskej Strede, si op?? vysl??il pr?vlastok ?spe?n?. Organiz?torom s??a?e ? BAREX s.r.o., konate? spolo?nosti J?lius Bartalos, predseda organiza?n?ho v?boru, Eur?psky vin?rsky rytiersky stav a Mestsk? ?rad v Dunajskej Strede ? sa na? podarilo s?stredi? 752 s??a?n?ch vzoriek v?na, ktor? hodnotilo 90 degust?torov z 9 kraj?n sveta.

Tags:

29. 11. 12

Prv? horsk? festival s najlep??mi slovensk?mi v?nami z kopca

Ideálna poloha horského strediska na Donovaloch je predurčená na organizovanie rôznych tematických podujatí a festivalov, na ktorých nesmú chýbať najlepšie slovenské vína, ani ich výrobcovia — vinohradníci a vinári. Združenie cestovného ruchu Donovaly, v spolupráci s partnermi, zorganizovalo druhý ročník horského festivalu WINE SNOW 2012. Tento jediný vínny festival svojho druhu na Slovensku si kladie za cieľ propagovať najkvalitnejšie slovenské vína a ich výrobcov v malebnom horskom turistickom centre Slovenska, ktoré je známe svojimi gastronomickými službami a ubytovacími zariadeniami vysokého štandardu. Aktívna propagačná kampaň v médiách, prec?zna organiz?cia a skvel? ??as? popredn?ch slovensk?ch v?robcov v?na, syrov a u??achtil?ch destil?tov, bola spojen? s komorn?m sprievodn?m programom, ktor? n?v?tevn?kom podujatia spr?jem?oval ochutn?vky a osobn? stretnutia s na?imi vin?rmi od Mal?ch Karp?t a? po Vihorlat.

EnoVia Donovaly – Bratislava, 2.- 3. 11. 2012

Tags: