05. 04. 20

Vinohradníkov a vinárov čaká jeden z najťažších rokov

V roku 2019 bolo na Slovensku podľa Štatistického úradu SR 10 927 ha vinohradov, z toho 7 914 ha rodiacich s priemernou úrodou 5,44 ton/ha, čo predstavuje cca 50 % priemernej hektárovej úrody vo svete, ktorá je 10 ton/ha. Podľa Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP) sa v kampani 2019 vyrobilo 318 950 hl slovenského vína, z toho 295 000 hl bolo víno s chráneným označením pôvodu (CHOP).

Tags:

01. 03. 20

Historický úspech slovenských vín v Paríži a Madride v tieni pandémie

Prežívame bezprecedentnú krízu. Doslova v priamom prenose sledujeme, ako sa krajiny sveta pokúšajú zvládať nesmierne komplikovanú situáciu spôsobenú šíriacim sa vírusom COVID-19. Takmer polovica ľudstva je v dobrovoľnej či nariadenej izolácii, médiá denne informujú o počte nakazených, mŕtvych, o ľudských drámach. Ekonomické ukazovatele sa prepadávajú, šíria sa poplašné správy a konšpiračné teórie… Nikto nie je ušetrený a všetci sa snažia vysporiadať s následkami pandémie.

Tags:

01. 01. 20

Stratégia a nové impulzy pre rozvoj vinohradníctva a vinárstva

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska vyvíja rozsiahle aktivity na zabezpečenie rozvoja tohto významného odvetvia poľnohospodárstva a na odstránenie nepriaznivých faktorov sťažujúcich jeho efektívnosť a rozvoj. Je to celý rad súborov opatrení v oblasti legislatívy a dotačnej politiky. Ako nás informovala výkonná riaditeľka zväzu Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková, PhD., súčasné obdobie je rozhodujúce najmä pre tvorbu Strategického plánu a prideľovanie finančných prostriedkov z dotačných zdrojov na chod odvetvia pre roky 2021 – 2027.

Tags:

01. 11. 19

Galavečer “Slovenské víno 2019” patril jeho tvorcom

Na oslavu vína, predovšetkým však na vyvrcholenie celoročnej tvorivej aktivity ľudí spätých s vínorodou pôdou a jej plodmi, zvolil Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska koncom novembra t.r. dôstojný stánok – Šimák Zámok Pezinok. Voľba históriou opradených a v súčasnosti do krásy vynovených priestorov nebola náhodná. Veď zámok v Pezinku bol od nepamäti spätý s vínom a v novodobejšej histórii aj s Národným salónom vín SR, v ktorom sa prezentujú top slovenské vína. Aj tento fakt umocňoval počas úspešného galavečera „Slovenské víno 2019“ príjemnú atmosféru a pocit hrdosti na úspešné vína, ale najmä na ľudí – ich tvorcov.

Tags:

01. 09. 19

Prebytok vína na svetovom trhu – 5 miliárd litrov

Medzinárodná organizácia pre vinič a víno OIV so sídlom v Paríži vydala najnovšiu správu o stave sektora, ktorá potvrdila prebytok vína vo svete. V roku 2018 sa vyrobilo rekordných 292 miliónov hektolitrov vína, čo je druhá najvyššia úroda od roku 2000. Spotreba vína sa po kríze v roku 2008 pohybuje na stabilnej úrovni 242 – 246 miliónov hektolitrov. Len za jeden rok tak vznikol prebytok 50 miliónov hl vína. Tento prebytok tlačí svetové ceny vína na rekordne nízku úroveň – priemerná predajná cena vína bola 0,34 eur za liter. Obrovské svetové prebytky vína a s tým súvisiace rekordne nízke ceny vín likvidujú slovenských vinárov a tým aj vinohradníkov. Kto nemá dobre nastavené portfólio, môže na to v najbližších rokoch doplatiť. Konštatuje sa to o. i. v tlačovej správe Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska z 2. septembra t.r.

Tags:

01. 07. 19

Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska predstavuje svoje priority

Slovensko bez malebných scenérií tiahnucich sa vinohradov, slovenské víno ako exotický tovar. Takýto scenár nám hrozí o pár rokov, ak sa nič zásadne nezmení. Realita je v súčasnosti totiž taká, že slovenské rodiace vinohrady sa nám doslova strácajú pred očami. Poctiví slovenskí vinári sa kníšu nad priepasťou, zatiaľ čo niektorí obchodníci si mastia bruchá po tom, ako bohatnú na klamaní spotrebiteľov, keď zahraničné víno predávajú ako slovenské. Ak nezasiahne štát, vinohradnícke odvetvie, ktoré je stáročia súčasťou našej histórie, úplne padne na kolená. Na túto tému sme sa porozprávali s Miroslavom Fondrkom, predsedom Cechu vinohradníkov a vinárov Slovenska.

Tags:

01. 05. 19

Národný salón vín SR s novými víťaznými vínami

Národný salón vín Slovenskej republiky (NSV SR), ktorý je najvyššou súťažou vín vyrobených v Slovenskej republike z hrozna vypestovaného v slovenských vinohradoch, vstúpil do svojho štrnásteho ročníka. Od roku 2006 sústreďuje sto najlepších reprezentantov vín všetkých kategórií z dielne našich vinárov a podáva aktuálny obraz o ich úrovni a kvalite. Pritom nejde o náhodný výber vín, ale o finalistov nominačných súťaží, ktorí sa dostávajú do užšieho výberu a z nich odborná komisia vyberá sto najlepších. V zmysle štatútu sa vyberajú víťazi v dvoch kolách.

Tags:

03. 03. 19

Svetoví lídri v sektore vína spoločne zmierňujú klimatické zmeny

Konferencia Climate Change Leadership 2019 priniesla v dňoch 5. až 7. marca do Portugalska svetových výrobcov vína, klimatológov a výskumníkov, ktorých práca je priekopnícka v oblasti trvalo udržateľného hospodárstva. Na tomto podujatí sa pod záštitou OIV zúčastnilo viac vež 30 krajín, aby diskutovali a predstavili riešenia na zmiernenie klimatických zmien.

Tags:

01. 03. 19

Slovenské vína mimoriadne úspešné v Paríži a Madride

Začiatok marca priniesol veľkú medailovú žatvu pre slovenské vína na dvoch prestížnych medzinárodných súťažiach. Vinalies Internationales Paris a Bacchus Madrid znamenali jednoznačný úspech, keď naše vína v silnej konkurencii vín z celého sveta získali spolu dve veľké zlaté, 34 zlatých a 50 strieborných medailí.

Tags:

01. 01. 19

Projekt Interreg „Clim Víno“ – zameraný na ochranu životného prostredia

Celkovým cieľom programu Interreg v rámci jeho zamerania na cezhraničnú spoluprácu, je zvýšenie efektívnosti politík regionálneho rozvoja v oblasti inovácií, znalosti ekonomiky, životného prostredia a prevencie pred nebezpečenstvom, ako aj prispieť k ekonomickej modernizácii a zvýšeniu konkurencii v Európe. V súčasnosti sa v programe Interreg realizuje tiež projekt Interreg V-A AT-SK „Clim Víno“, v rámci cezhraničnej spolupráce Rakúska a Slovenska. O jeho cieľoch a význame pre naše vinohradníctvo a vinárstvo nás informovala výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska (hlavného slovenského garanta projektu), Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková, PhD.

Tags: