18. 11. 09

Marketing vína pod vplyvom novej legislatívy

Stalo sa už tradíciou, že Zväz vinohradníkov Slovenska každý rok koncom novembra poriada medzinárodnú konferenciu. Aj keď je toto podujatie považované za fórum prezentácie najaktuálnejších legislatívnych pravidiel, moderných vinohradníckych a vinárskych technológií, či oboznamovania sa s praktikami uplatň

Tags:

20. 10. 09

Nový zákon vyzýva k aktivite

V období, keď slovenskí vinári spracúvajú hrozno z tohtoročnej úrody, vstupuje do platnosti nový zákon o vinohradníctve a vinárstve. Jeho prioritou je zjednotenie zatrieďovania vín (románskeho — vychádzajúceho prednostne z miesta pôvodu hrozna a vína a germánskeho — vychádzajúceho z kvality) a zavedenie apelácií. Tak ako každý nový zákon, aj zákon č. 313/2009, platný od 1. septembra t.r., vyvoláva popri záujme vinohradníkov a vinárov, ale aj konzumentov vína, množstvo otázok. Keďže sa na stránkach nášho odborného časopisu tejto problematike permanentne venujeme, požiadali sme o odpoveď na niektoré z nich výkonnú riaditeľku Zväzu výrobcov hrozna a vína na Slovensku Ing. Jaroslavu Pátkovú-Kaň

28. 08. 09

Apelácia zdôrazní identitu, výnimočnosť a kvalitu

Slovenskí vinohradníci a vinári a ľudia pracujúci s vínom majú v súčasnosti povinnosť riadiť sa pravidlami novej legislatívy, ktorá platí pre všetky krajiny EÚ. Sú zakotvené v Nariadení Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, ktorými sa menia a dopÄşň

Tags: