25. 03. 20

Rojení chroustů a škodlivost ponrav roku 2020

V Německu je chroust obecný [chrúst obyčajný] (Melolontha melolontha L.) znám také jako škůdce révy vinné. Jako kritické číslo pro hospodářsky významný výskyt se ve spolkové zemi Baden Württemberg uvádí 2 kusy larev (ponrav) na metr čtvereční. Je znám také z oblasti pěstování révy vinné podél horního toku řeky Rýn.

Tags:

20. 03. 20

Infekčný cyklus a príznaky čiernej hniloby viniča

Choroba – čierna hniloba viniča – pochádza z USA, kde sa každoročne vyskytuje v ich stredných a južných štátoch, v oblastiach Ohio, Michigan, New York a v Severnej Karolíne. Rozšírená je aj v Afrike, v južnej, juhovýchodnej a severnej Ázii a v Stredomorí. Do Európy bola dovezená v 19. storočí v pletivách podpníkov a štepov viniča (Pearson a Goheen, 1988). Problém s čiernou hnilobou bol v Európe len v oblastiach severného Talianska a juhozápadného Francúzska, kde boli vysoké letné teploty a výdatné zrážky. V roku 1988 bola čierna hniloba viniča po prvýkrát identifikovaná vo Švajčiarsku. Je zaujímavé, že už v roku 1934 (Müller, 1934) a 1935 (Lustner, 1935) sledovali v niektorých oblastiach Nemecka príznaky vtedy neznámej choroby – hnitia bobúľ – ktorá spôsobila ekonomicky závažné problémy.

Tags:

10. 03. 20

Metoda prognózy padlí révy založená na mikroklima vinice

V České republice i na Slovensku se využívá několik metod prognózy houbových chorob révy. Tyto metody jsou však většinově založené na využívání makroklimatických nebo mesoklimatických parametrů. Makroklimatické a mesoklimatické podmínky posledních ročníku naznačují, že by měly být příznivé podmínky pro rozvoj padlí révy. Skutečnost je však úplně jiná a padlí révy v moravských vinicích způsobuje minimální škody.

Tags:

10. 11. 19

Predikcia chorôb viniča modernými meteostanicami

Zistite, ako môžete vďaka najnovším technológiám ušetriť nielen finančné prostriedky na postrekoch, váš čas, ale aj ochrániť vinohrad od chemickej zaťaženosti pomocou predpovedania infekčného tlaku chorôb. Systém VineSense sa vám pri tom môže stať neoceniteľným pomocníkom vo vašej vinici, či už v rámci konvenčnej, integrovanej alebo ekologickej ochrany.

Tags:

06. 09. 19

Vlastnosti používaných pesticídov vo vinohradníctve

Fytosanitárne produkty, nazývané pesticídy sú v zmysle nariadení (ES) č. 1107/2009 prípravky na ochranu rastlín proti chorobám a škodcom. Pesticídy sú pravdepodobne najcharakteristickejším symbolom tzv. zelenej revolúcie, ktorá približne od roku 1950 radikálne zvýšila produkciu poľnohospodárskych plodín. Ako je známe, fytosanitárne produkty – pesticídy – sa delia na niekoľko skupín, podľa druhu cielených škodcov: herbicídy ničia alebo potierajú buriny, insekticídy škodlivý hmyz, fungicídy hubových škodcov a pod. Používanie pesticídov v poľnohospodárstve má však samozrejme aj svoju druhú stránku: ich schopnosť likvidovať živé organizmy znamená, že tieto produkty syntetickej chémie sú vysoko toxické látky, ktorých účinok zďaleka nie je obmedzený iba na škodcov, ale aj na užitočné organizmy.

Tags:

07. 05. 19

Ochrana proti chorobám a škodcom

Ekologická ochrana viniča 2. časť

Múčnatka viniča – Erysiphe necator Schw; (syn. Uncinula necator (SchW) Burr

Tags:

03. 04. 19

Výživa viniča

Ekologická ochrana viniča 1.časť

Účinná ekologická ochrana viniča priamo závisí od výživy, od výberu a správnej aplikácie ekologických prípravkov a včasného uskutočnenia zelených prác. Živinami harmonicky zásobený, vitálny a prevzdušnený porast viniča v priebehu celého vegetačného obdobia, nám značne uľahčí ochranárske zásahy. Povedzme si skutočnú pravdu, že naše vinohrady sú vo väčšej miere neharmonicky zásobené živinami. Príčina pochádza ešte z obdobia spred 40-50 rokov, kedy sa do pôdy vo veľkom aplikovali hnojivá, predovšetkým NPK. V tom období sa dostala väčšina vinohradníckych pôd do stavu silného až toxického prehnojenia, a to sa prejavilo v stave indukovaného nedostatku zásobenia niektorými živinami.

Tags:

10. 03. 19

Možnosti využívání metody Ing. A. Mušky k prognóze houbových chorob révy vinné

Prognóza houbových chorob révy vinné je nedílnou součástí moderní agrotechniky. S využití prognózy je možné směřovat k efektivní ochraně proti houbovým chorobám, cílenému využívání fungicidů a příležitosti pro využívání ekologických postupů. V různých metodách prognózy houbových chorob se objevovali určité algoritmy originální metody Ing. Antonína Mušky. Klíčem k úspěchu je však využívat tuto originální metodu jako celek, protože tehdy vede k efektivní ochraně proti houbovým chorobám.

Tags:

08. 03. 19

Rojení chroustů a škodlivost ponrav roku 2019

Chroust obecný [chrúst obyčajný] (Melolontha melolontha L.) je tradičním škůdcem révy vinné. Hospodářsky významné škody zdaleka nedosahují dřívější intenzity, ovšem od roku 2000 dochází k jeho postupnému návratu. V roce 1972 v období rojení chroustů došlo k silnému napadení révy vinné v Sobranciach a místy na lokalitě Černík (okres Nové Zámky).

Tags:

07. 09. 18

Esca syndróm viniča a Petriho choroba viniča

Vo vinohradoch na Slovensku sme v tomto roku vo veľkej miere pozorovali Esca syndróm viniča a Petriho chorobu viniča. Esca syndróm a Petriho choroba viniča postihujú cievne zväzky viniča a spôsobujú predčasné odumieranie kmienkov viniča, spojené so znižovaním množstva a kvality úrody. Obidve patria medzi takzvané choroby kmienkov viniča, sú spôsobené skupinou húb, ktoré inf kujú vinič a kolonizujú cievne a priľahlé drevné pletivá.

Tags: