15. 04. 14

Víno a osobnosti

Z histórie hornonitrianskej vinice pozbierané…. 

Tags:

11. 04. 14

Zelená a modrá, pre knihu farba dobrá

Nedá mi, aby som neporovnával. Hoci vďaky ani pochvaly sa nemôžem dočkať. Lenže, na druhej strane rieky je vždy tráva zelenšia. Toto príslovie som sa naučil od študenta s menom Albert. On sa síce volal dlho a zložito, ale pretože bol vynachádzavý, stále sa usmieval a patril do kategórie „zahraničný študent“, veľa sa mu prepieklo, hoci mal africkú pracovnú morálku. Na druhej strane rieky Morava je tráva zelenšia. Majú tam Vinařský fond, ktorý sponzoruje vydávanie literatúry o víne. Majú aj viac viníc a aj viac inzerentov, ale čo je najdôležitejšie, hrubšiu vrstvu intelektuálnej černozeme. Úroda kníh o víne je tam oveľa bohatšia ako u nás. Asi sa aj viac predávajú… 

Dušan Slugeň

Tags:

07. 04. 14

SPRIEVODCA VÍNAMI SLOVENSKA

Nová knižná publikácia Vladimíra Hronského o slovenských vínach, vinároch, vinohradníctve, degustácii a kultúre vína v gastronómii

Odporúčaná maloobchodná cena publikácie je 14,95 €, formát 125 x 210 mm, flexi väzba, rozsah cca. 260 strán, viac ako 400 farebných fotografi í a 6 vinohradníckych máp

Objednávky: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o., Bojnická 10, P.O.BOX 70, 830 00 Bratislava e-mail: objednavky@slovart.sk, harnakova@slovart.sk, tel: + 421 2 4920 1821 – 4, Fax: + 421 2 4920 1899, www.slovart.sk

Tags:

03. 03. 14

Ampelografia Slovenska

Odborná monografia sústreďujúca nové poznatky o tradične pestovaných odrodách, perspektívnych – nedávno vyšľachtených odrodách i o odrodách podpníkového viniča.

Kniha je rozdelená do šiestich kapitol. V prvej kapitole čitateľovi približuje systematiku čelade  Vitaceae Lindley, v druhej sa dozvie o dejinách ampelografie – popise viniča a odrôd. Tretia kapitola sumarizuje metódy, ktoré sa používajú pri hodnotení a popise odrôd viniča. Štvrtá kapitola je venovaná vinohradníckej rajonizácii. Podpníkový vinič opisuje piata kapitola. Najobsiahlejšia je posledná kapitola v ktorej sa ponúka podrobný popis registrovaných odrôd (52), odrôd v minulosti u nás pestovaných (20), novovyšľachtených odrôd (70) a odrôd z interšpecifického kríženia s menšími nárokmi na chemickú ochranu (39), všetky v členení na muštové biele, muštové modré a na stolové odrody. Texty sú doplnené tabuľkovými prehľadmi, schémami a 200 farebnými fotografiami.

Poslúži vinohradníkom, vinárom, záhradkárom, študentom odborných škôl, somelierom i priaznivcom vína. 

Možnosť objednania odbornej knihy Ampelografia Slovenska o odrodách stolového a muštového hrozna na stránke www.ampelografia.szm.sk alebo e-mailom ampelografia@szm.sk prípadne pospisilova.sk@gmail.com a na čísle tel.: 0910 300 897. Tvrdá väzba, rozsah 368 strán, cena 28 €, cena dobierkou 34 €.

Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., a kolektív. 

Tags:

08. 01. 14

Ampelografia Slovenska

Odborná monografia sústreďujúca nové poznatky o tradične pestovaných odrodách, perspektívnych – nedávno vyšľachtených odrodách i o odrodách podpníkového viniča

Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., a kolektív.

Možnosť objednania odbornej knihy Ampelografia Slovenska o odrodách stolového a muštového hrozna na stránke www.ampelografia.szm.sk alebo e-mailom ampelografia@szm.sk prípadne pospisilova.sk@gmail.com a na čísle tel.: 0910 300 897. Tvrdá väzba, rozsah 368 strán, cena 28 €, cena dobierkou 34 €.

Tags:

16. 05. 12

Ako star?ho psa nov?m k?skom nau?ili Zamyslenie nad knihou Vin?rsky lexik?n

Staroba nie je z?sluha a nemus? by? sp?jan? ani s chorobou ani s m?dros?ou. Mlad?? penzijn? vek je pr?ve ?as, ke? ?lovek fi nalizuje svoje pl?ny, upratuje sk?senosti pozbieran? cestou ?ivotom a h?ad? nov?ch priate?ov, lebo zo star?ch akosi ubudlo. V zrelom veku prich?dzaj? mu?i na chu? mlad?m v?nam a star?m pravd?m. Sk?sen? mu?i c?tia, ?e prich?dza ?as odovzda? ?tafetu a kontinu?lne dovzdel?va? mlad??ch, aby z vlastnej v?le do?li ?alej, ako si cestu pre?liapali oni sami. (more…)

Tags: