21. 08. 18

V Apponyiho paláci sa trblietal v pohároch Skalický rubín

V pivniciach Apponyiho paláca na Radničnej ulici v Bratislave, sídle Národného salónu vín SR, nájde návštevník nielen pýchu nášho vinohradníctva a vinárstva – stovku najlepších slovenských vín, ktoré prešli sitom nominačných výstav – ale pri rôznych aktivitách, ktoré salón usporadúva, aj zdroj poučenia, pričom nechýba ani stretnutie s príjemnými ľuďmi pri prezentácii nevšedných vín, často opradených bohatou históriou. Na jar t.r. sa návštevníci salóna potešili z dobrej správy a z vôní a chutí vína nesúceho značku Skalický rubín, vína s Chráneným označením pôvodu.

Tags:

02. 04. 18

Od deskripcie k veršíkom

Nalievate si božský mok do čaše a ste plný očakávania. Zapájate svoje zmysly a vnárate sa do duše vína. Nie je to také prosté. S vínom sa spoznávate ako s peknou ženou. Zdvorilo pozdravíte, ono vám podá ruku, pozriete sa mu do očí, ovoniate ho, ochutnáte. Hovoríte s ním opatrne. Zapáčilo sa vám alebo vás nechalo chladným? Ako ktoré… Kontakt s vínom má byť dôsledný. Choďte na to, uvážene a krok za krokom. Diskutujte, debatujte, polemizujte s ním. Buďte pozorní a vnímajte akou rečou hovorí. Je hrmotné, taktné, zhovorčivé?Ako ktoré… Pokračujte a hľadajte výrazové prostriedky ako ho charakterizovať. Nuž a aby vám to neuniklo, nesublimovalo, zapíšte si to. K tým písaným slovám, idúc po ixovej časovej osi jeho zrenia, sa potom vracajte. Zlepšilo sa, pokročilo, vyzrelo do krásy? Ak je na vrchole, uskutočnite rozhodný krok. Nafľašujte ho a ponúkajte ho tým, ktorí vaše moky milujú.

Tags:

18. 02. 18

ViaJur – spája tradíciu s budúcnosťou

Pálffyovský kaštieľ vo Svätom Jure ožíva vínom

Keď do galérie slovenských vinohradníkov a vinárov pribúda „ obraz s novou tvárou“ a plocha vinohradov sa rozrastá o ďalšie desiatky novovysadených hektárov, je to pri nelichotivej štatistike, ktorú na tomto poli vykazujeme, pre Slovensko potešiteľná správa. O to viac, že realizátori konkrétnych úloh a cieľov sú mladí ľudia, ktorým nechýba odborné vzdelanie a viacročné skúsenosti v tejto oblasti. Reč je o Ing. Michalovi Riganovi, hlavnom technológovi, vinohradníkovi-špecialistovi Jakubovi Mankoveckom a Miroslavovi Ballovi, obchodnom riaditeľovi a hlavnom someliérovi spoločnosti ViaJur. Spoločnosti, ktorá v historickom Pálffyovskom kaštieli vo Svätom Jure umožňuje stretnutie dvoch príbehov, aby vytvorila novú cestu. Tá nadväzuje na minulosť a pri nových aktivitách hodlá rešpektovať všetky zákony a tradície tunajšieho vinohradníctva a vinárstva.

Tags:

16. 01. 18

Certifikácia vína vo vinárskom roku 2016/2017

Certifikáciu vína s chráneným zemepisným označením (CHZO) a s chráneným označením pôvodu (CHOP) pred uvedením na trh vykonáva Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP) podľa zákona č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve a jeho vykonávacej vyhlášky č. 350/2009 Z.z. v platnom znení. ÚKSÚP zároveň prideľuje Štátne kontrolné čísla (ŠKČ) na vína s prívlastkom s chráneným označením pôvodu.

Tags:

21. 12. 17

Rok štedrý na cibéby

Oblasť Tokaj patrí k historicky k najstarším legislatívne vymedzeným vinohradníckym apeláciám na svete a je dokonca staršia, ako Bordeaux či Champagne. Výnimočné tokajské víno, a je to písomne doložené, sa v nej vyrábalo už v 13. storočí. Aj keď zo 6750 hektárovej vinohradníckej apelácie zaberá slovenská časť iba 908 hektárov, ľudia ktorí ich s láskou a s úctou k tradíciám obhospodarujú a vážia si každý kúsok tejto vzácnej pôdy vysadenej odrodami Furmint, Lipovina a Muškát žltý, dokážu zharmonizovaní s prírodou vyprodukovať výnimočné víno. Ak je teplá jeseň s rannou rosou a hmlou, ktorú odparia slnečné lúče a umožnia spolu s vláknitou hubou Botrytis cinerea vzniku hnedastých cibéb, dorábajú víno, ktorému patrí titul „Víno kráľov – kráľ vín“. Takéto víno sme na jeseň degustovali vo fi rme J & J Ostrožovič.

Tags:

15. 12. 17

Rok inovácií a medzinárodných úspechov

Spoločnosť Hubert J.E., patriaca k najväčším výrobcom kvalitných sektov na Slovensku a súčasne k ich najvýznamnejším stredoeurópskym producentom, ale aj tichých vín a brandy, nepozná pojem stagnácia. Aj rok, ktorý sa blíži k svojmu záveru, sa niesol v znamení bohatých aktivít, medzinárodných úspechov a inovácie, pričom je v centre záujmu spoločnosti spokojný spotrebiteľ. Presvedčili sme sa o tom pri rôznych podujatiach, na ktorých nás spoločnosť pozývala (našim čitateľom sme ich pravidelne sprostredkúvali), aj v rozhovore s enologičkou spoločnosti Ing. Ingrid Vajczikovou.

Tags:

12. 12. 17

Francúzi budú piť Dunaj

Sú to známi gurmáni a potrpia si na výborné jedlo a ešte lepšie víno. Reč je samozrejme o Francúzoch. To, že ich očarilo slovenské víno Dunaj až tak, že sa objaví na menu karte prestížnej reštaurácie l´Epuisette s michelinskou hviezdou v Marseille, je obrovský úspech.

Tags:

11. 12. 17

Jablkové hodovanie s mladým vínom

Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Malokarpatským osvetovým strediskom usporiadal v sobotu 7. októbra t.r. v mestách a obciach bratislavskej župy tradičné jesenné podujatie pod názvom „ Jablkové hodovanie“. Malokarpatský región je slovenskej verejnosti známy pestovaním viniča hroznorodého a výrobou kvalitného vína. Jablkové hodovanie je tradičným a mimoriadne navštevovaným produktom cestovného ruchu v Bratislavskej župe.

Tags:

09. 12. 17

Ocenenie znovuzrodenia značky Palugyay

Pozvánka na podujatie, ktoré uskutočňuje spoločnosť VILLA VINO Rača, sľubuje vždy zážitok. Či už v podobe stretnutia s oživenou históriou, ochutnávky kvalitných vín a nevšedných lokálnych pochúťok, zoznámenie sa s výnimočnými osobnosťami, ale aj bohatosti kultúrneho diania. Nebolo tomu inak ani v októbri t.r., aj keď ústredným mottom spoločenskej akcie na pozvánke bolo len strohé „Ochutnávka ocenených vín“

Tags:

13. 01. 17

Keď vinohrad opäť ožíva

Stretnutie s Ing. Mirkom Dudom na stráňach malokarpatských vinohradov ma napriek zime vtierajúcej sa až do kosti v mrazivom januárovom dni, nabíjalo pozitívnou energiou. Rozdával ju rodnému kraju oddaný vinohradník a vinár, s elánom a nadšením prezentujúci výsledky svojej práce. Náročnej práce, ktorú od myšlienky po jej zhmotnenie zrealizoval v podstate sám. Aj keď zdôrazňuje, že bez kolektívu spolupracovníkov by sa to určite nepodarilo. O všetkom hovoril profesionálne, bez reptania, s úsmevom a humorom jemu vlastným. Priznal sa aj k motivácii – túžbe zveľadiť krásny vínorodý kraj, obnoviť jeho príťažlivú malebnosť, ktorá sa ľudským pričinením rokmi vytratila a umožniť, aby spustnuté vinohrady opäť rodili zdravé strapce hrozna, zabezpečujúce sebestačnosť pri výrobe vína.

Zdenka Šuranská
Foto autor, V. Medlen

Tags: