30. 03. 18

Riadenie hudby budúcnosti vo výskumnom laboratóriu

Symfónia vína 

Časť VI.

Perfektne vyvážené víno môže v ústach vyvolať symfóniu. Dosiahnuť vznešenosť vo víne tak ako aj v hudbe, vyžaduje fantáziu a zároveň kvalifikovanosť… Článok uznávaného austrálskeho vedca Isaka S. Pretoriusa z Australian Wine Research Institute s názvom „Conducting Wine Symphonics with the Aid of Yeast Genomics“ skúma relevantné otázky v súvislosti s výrobou vína a úlohou kvasiniek a ich genomiky pri zlepšovaní kvality vína (pokračovanie z predchádzajúceho čísla).

Tags:

25. 02. 18

Dolaľovanie kmeňov Saccharomyces cerevisiae pre rôzne štýly vín

Symfónia vína Časť V / II

Perfektne vyvážené víno môže v  ústach vyvolať symfóniu. Dosiahnuť vznešenosť vo víne tak ako aj v hudbe vyžaduje fantáziu a zároveň kvalif kovanosť… Článok uznávaného austrálskeho vedca Isaka S. Pretoriusa z  Australian Wine Research Institute s názvom „Conducting Wine Symphonics with the Aid of Yeast Genomics“ skúma relevantné otázky v súvislosti s výrobou vína a úlohou kvasiniek a ich genomiky pri zlep- šovaní kvality vína (pokračovanie z predchádzajúceho čísla).

Tags:

21. 11. 17

Dolaďovanie kmeňov Saccharomyces cerevisiae pre rôzne štýly vín

Perfektne vyvážené víno môže v ústach vyvolať symfóniu. Dosiahnuť vznešenosť vo víne, tak ako aj v hudbe, vyžaduje fantáziu a zároveň kvalifikovanosť… Článok uznávaného austrálskeho vedca Isaka S. Pretoriusa z Australian Wine Research Institute, s názvom „Conducting Wine Symphonics with the Aid of Yeast Genomics“, skúma relevantné otázky v súvislosti s výrobou vína a úlohou kvasiniek a ich genomiky pri zlepšovaní kvality vína (pokračovanie z predchádzajúceho čísla).

Tags:

27. 09. 17

Mikrobiologická hra na „stoličkový tanec“ vo fermentačnej nádobe

III. časť

Symfónia vína

Perfektne vyvážené víno môže v ústach vyvolať symfóniu. Dosiahnuť vznešenosť vo víne tak ako aj v hudbe, vyžaduje fantáziu a zá-roveň kvalifikovanosť… Článok uznávaného austrálskeho vedca Isaka S. Pretoriusa z Australian Wine Research Institute s názvom „Conducting Wine Symphonics with the Aid of Yeast Genomics“ skúma relevantné otázky v súvislosti s výrobou vína a úlohou kvasiniek a ich genomiky pri zlepšovaní kvality vína. (Pokračovanie z minulého čísla).

Tags:

04. 08. 17

Jednotlivé zložky hrozna prenesené do rôznych štýlov vína…

Symfónia vína II. časť

Perfektne vyvážené víno môže v ústach vyvolať symfóniu. Dosiahnuť vznešenosť vo víne tak ako aj v hudbe, vyžaduje fantáziu a zároveň kvalifikovanosť… Článok uznávaného austrálskeho vedca Isaka S. Pretoriusa z Australian Wine Research Institute s názvom „Conducting Wine Symphonics with the Aid of Yeast Genomics“ skúma relevantné otázky v súvislosti s výrobou vína a úlohou kvasiniek a ich genomiky pri zlepšovaní kvality vína. (pokračovanie z predchádzajúceho čísla). 

Tags: