I. časť

Symfónia vína

Perfektne vyvážené víno môže v  ústach vyvolať symfóniu. Dosiahnuť vznešenosť vo víne tak ako aj v hudbe, vyžaduje fantáziu a zároveň kvalifikovanosť. Pokiaľ ide o víno, vynaliezavosť začína už vo vinici. Podobne ako hudobný skladateľ, tak aj vinohradník produkuje hrozno prostredníctvom množstva detailov. Jednotlivé odrody Vitis vinifera umožňujú výrobu vína rôznych štýlov. Tak ako hudobný dirigent, tak aj vinár v prípade vína rozhoduje o tom, aký žáner zo suroviny vytvorí. Dôležitým aspektom sú v tomto procese kvasinky. Existuje možnosť využiť spontánnu fermentáciu alebo riadené kvasenie. Možno použiť monokultúry aj zmesné kultúry. Vyberie si dirigent Saccharomyces alebo dá priestor aj nesacharomycétnym kvasinkám?

Tags: