11. 03. 11

Slovenské vinohradníctvo a jeho terroir očami geológa

Prof. RNDr. Ivan Kraus DrSc., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava,
RNDr. Jarmila Laštincová, ÚKSÚP Bratislava

Menej komplexný pohľad na terroir v minulosti mohol zložku materskej horniny považovať, z hľadiska procesu spracovania vína a jeho kvalitatívnych vlastností, za bezvýznamnú. Neplatí to vtedy, keď si uvedomíme, že pôda pri svojom vzniku získala všetky svoje fyzikálne vlastnosti aj minerálne a chemické zloženie z materskej horniny.
Na tento fenomén sa zamerali predovšetkým vo Francúzsku a vína z jednotlivých oblasti sú presadzované na základe klímy, morfológie a geologického podložia.

Tags:

03. 02. 10

Tokaj Regnum a jeho aktivity

Termín „Tokaj“ je v súčasnom období frekventovanejšie skloň

Tags: