29. 04. 20

Odborné degustácie v roku 2020 preveria najmä vína ostatného ročníka

Aký bol teda ročník 2019? Vzhľadom na problematickú situáciu spôsobenú rozšírením ochorenia COVID-19 nám na túto otázku dá odpoveď pravdepodobne len časť výstav. Väčšina podujatí je aktuálne presunutá na neurčito, niektoré sú už zrušené. Z plánovaných podujatí sa stihlo zorganizovať len zopár – medzi inými Budmerický Fajnkošt, Viničné, Biel Vinalia a Vitis Aurea Modra.

Tags:

27. 10. 18

Ucelená stovka najlepších v Národnom salóne vín SR 2018

Aj 13. ročník našej najvyššej súťaže vín, v zmysle jej štatútu, prebiehal v dvoch kolách. Prvé kolo výberu sa konalo 17. mája v JM Vinárstve Doľany a degustátori vyberali dvadsaťpäť najlepších bielych suchých, polosuchých a polosladkých vín z odrôd Iršai Olivér, Müller-Thurgau a z „muškátových“ odrôd, tiež ružových suchých, polosuchých a polosladkých vín. Predstavili sme vám ich v treťom tohtoročnom čísle nášho časopisu.

Tags:

25. 08. 18

Dobré vínka v Doľanoch

XIV. ročník Výstavy vín malokarpatského regiónu v Doľanoch bol skôr menšou výstavou, ale aj tak ponúkal množstvo zaujímavých vín. Pri koštovke som sa sústredil na vína z mojich obľúbených odrôd ocenených zlatou medailou a na rarity.

Tags:

05. 01. 18

Pamätné listy osobnostiam mesta

Počas Modranského vinobrania si mohli návštevníci pozrieť viacero zaujímavých výstavných podujatí, ako napríklad „Bakošovi tovariši“. Výstava prezentovala fotografi e rodiny Bakošovcov, ktoré dokumentovali výrobu vinných sudov na Moyzesovej ulici v Modre v polovici minulého storočia. Ďalšia bola v starej radnici, pod názvom „Modra hlavné mesto vína“. Na vernisáži udelili organizátori výstavy Spolok vinohradníkov a vinárov VINCÚR, Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky a Modranská muzeálna spoločnosť Pamätné listy viacerým osobnostiam mesta, ktorí sa aktívne podieľali na príprave výstavy a zaslúžili sa o popularizáciu mesta a rozvoj vidieckej turistiky.

Tags:

14. 10. 17

Salón výtvarníkov v Elesku

V  Zoya Museum – ELESKO Wine Parkv  Modre sa počas letných prázdnin konala výstava Salón výtvarníkov 2017. Organizátori výstavy – Bratislavský samosprávny kraj, Malokarpatské osvetové stredisko a  Zoya Museum, pripravili 21. ročník výstavy na reprezentatívnej medzinárodnej úrovni. Svojou tvorbou z posledného obdobia na ňom prezentovalo až 67 výtvarníkov. Tretina výtvarníkov bola z Bratislavy, tretina z Modry (13) a Pezinka (8),  ostatní z  miest a  obcí Bratislavského samosprávneho kraja, prevažne z malokarpatského regiónu. Najväčšiu skupinu tvoria výtvarníci so zameraním na  maľbu (26), sochárstvo (11), fotograf u (10), keramiku (7), textil (5), kov, sklo a  iné (7). Jednou z  vystavovateliek bola aj výtvarníčka –maliarka – Rozína Bollová, ktorá svoje umelecké diela tvorí v Pezinku. Pozornosť venuje najmä prírode pod Malými Karpatmi, pričom stvárňuje   vinohradnícke motívy. Ako nám povedal kurátor výstavy, pedagóg Mgr. Pavol Šíma – Juríček z  Modry, výtvarná tvorba nás kultivuje, obohacuje, robí náš život krajším, bohatším, dotvára nám vlastné uvedomenie. Výstava výtvarníkov bola úspešná. Dokumentovala krásu umeleckých diel vystavených v  reprezentačných priestoroch „ Chrámu vína“ v  Modre – v  Zoya Museum ELESKO Wine Park

František Mach, MATIK Modra
Foto autor

Tags:

22. 03. 14

Juvenále 2014 – „jenom pro mladé!“

Na tejto hodnotiacej výstave vín sa v Brne stretajú iba mladé vína a zároveň je jednou z prvých výstav nového ročníka. Aj v tomto roku sa s miestnymi vinármi popasovali aj tí naši – a celkom dôstojne.

Tags:

30. 03. 13

Jubilejné VINUM SUPERBUM

Súťaž pod názvom „Víno hrdé alebo víno vznešené“ (taký je doslovný latinský preklad názvu VINUM SUPERBUM), zaznamenáva svoj piaty ročník. Tak ako predchádzajúce, aj súčasný sa niesol v znamení propagácie domácich výrobcov vína — od tých najmenších, stredných, až po uznávaných veľkovýrobcov. Súčasne však aj v realizácii viacerých pozitívnych nápadov. Prispela k tomu spolupráca organizátora súťaže — ň tátnej veterinárnej a potravinovej správy SR — s Tokajským inštitútom vzdelávania a vedy, ktorý o.i., ako v úvodnom príhovore zdôraznil predseda degustačných komisií Ing. Marek Závracký, zabezpečil pre „vznešené víno“ noblesné prostredie, aké si slovenské víno právom zaslúži.

Tags:

01. 03. 13

Prv? celoslovensk? vin?rska v?stava

Po prv? kr?t v novodobej hist?rii Slovenska sa na jednom mieste stretlo takmer sto vin?rstiev zo v?etk?ch regi?nov Slovenska, aby prezentovali svoje v?na pred hodnotite?mi a ??astn?kmi Concours Mondial de Bruxelles, ktor? sa konal s??asne v priestoroch v?staviska Incheba Expo, ako aj pred laickou verejnos?ou. Tej sa otvorili dvere v piatok o desiatej a t?, ?o mali vstupenky na dva dni, si mohli dopria? v?na zo v?etk?ch regi?nov Slovenska a hlavne stretnutia s ich tvorcami.

Tags:

13. 12. 11

BioFach 2012 kladie dôraz na stabilitu

Od 15. do 18. februára 2012 sa vo veľtržnom centre v Norimbergu zhromaždí bio svet v celej svojej rozmanitosti. Očakáva sa okolo 2500 vystavovateľov — producentov bio potravín, bio vína, bio kozmetiky, ale aj bio textilu — a takmer 44 000 odborných návštevníkov, aby si vymenili informácie o aktuálnych trendoch v oblasti bio produktov. Ako informovali novinárov na tlačovej konferencii v novembri t.r. v Prahe zástupcovia veľtrhu (pre slovenské média zabezpečila účasť Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora), tento rok bude veľtrh zameraný na tému „Stabilita v bio hnutí“.

Tags:

20. 03. 11

Najnovšia technológia a atraktívny rámcový program na podujatí INTERVITIS VIENNA

Volajú sa Devín, Dunaj alebo Zelen, Rotgipfl er, Veltliner, či Zweigelt, Plavac Mali, Graševina, Neronet, HarslevelĂĽ, Furmint, Lämmerschwanz — všetky tieto odrody viniča majú svoj spoločný pôvod v jednom z najzaujímavejších vinárskych regiónov na svete — v stredovýchodnej Európe. Na podujatí INTERVITIS VIENNA 2011 sa 10.—12. apríla stretne viac ako 200 medzinárodných vystavovateľov a očakávaných je 7 000 producentov vína a ovocia z Rakúska a jeho susedných krajín — Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Chorvátska a Slovinska, aby ponúkli či videli a vymenili si tie najnovšie technológie v rámci atraktívneho rámcového programu na odbornej úrovni.

Tags: