18. 06. 19

Akadémia tretieho veku v Pezinku

Toľko definícia záujmového štúdia o.i. i odboru Vinohradníctvo, vinárstvo a somelierstvo, ktoré v máji 2019 ukončí dalších 26 poslucháčov. Podujatia sa konali pod záštitou primátora mesta pána Olivera Solgu od roku jesene 2013. V priebehu troch štvorsemestrálnych cyklov sa na stretnutí zúčastnilo viac ako sto seniorov z Pezinka a blízkeho okolia, niektorí si pre veľký záujem stretnutia zopakovali.

Tags:

29. 01. 18

Wine & Spirit Education Trust na Slovensku

V priestoroch reštaurácie Rio Grande Restaurant & Café v Bratislave sa 9. až 12. októbra 2017 uskutočnil prvý oficiálny kurz WSET® Awards (ďalej len WSET), ktorý v spolupráci s MEDUSA ACADEMY zabezpečovala materská organizácia Wine & Spirit Education Trust so sídlom v Londýne. Otvorenie pracoviska tohto medzinárodne uznávaného akredito vaného vzdelávania na Slovensku vzniklo na podnet Vladimíra Hronského, executive sommeliera spoločnosti MEDUSA GROUP. V nasledujúcom príspevku predstavíme čitateľom priebeh prvého kurzu, ako aj obsah a program pripravovaných stupňov vzdelávania formou kurzov v roku 2018.

Tags:

18. 10. 16

Somelierske vzdelávanie v tíme profesionálov

Somelierstvo na Slovensku zažíva po rokoch stagnácie renesanciu. Záujem absolventov odborných škôl, dopyt z prevádzkovej praxe, ako aj samotných výrobcov vína, upriamuje pozornosť na ponuku profesionálnych odborných kurzov, so zameraním na profesiu someliera. Aj preto našim čitateľom prinášame prehľad pripravovaných kurzov somelierstva s akreditáciou v rámci riadneho doplnkového odborného vzdelávania, ktoré v Slovenskej republike odborne garantuje Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska v Modre. Jeho súčasťou sú aj kontaktné údaje na organizačný tím zabezpečovateľov a predstavenie odborných lektorov.

Tags:

22. 01. 14

Päť rokov aktivít Slovenskej vinárskej akadémie Pezinok

Vznikla v roku 2009, úzko spolupracuje s Weinakademie v rakúskom Ruste a s Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně, Zahradnickou fakultou v Lednici na Moravě a so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, má akreditáciu Ministerstva školstva SR. Počas uplynulých piatich rokov sa svojimi aktivitami zapísala do povedomia nielen odborníkov, vinohradníkov a vinárov, obchodníkov s vínom, vinárskych publicistov, ale aj náročnejších konzumentov tohto nevšedného nápoja, sprevádzajúceho ľudstvo po stáročia – Slovenská vinárska akadémia  Pezinok. Desiatky odborníkov i laikov prejavilo záujem o obohatenie svojich vedomostí o najnovšie poznatky z produkcie hrozna a vína u nás i vo vyspelých vinárskych krajinách, tiež o zdokonalenie sa v hodnotení kvality vína a  jeho správnej konzumácie a pod. O doterajšej pedagogickej činnosti Slovenskej vinárskej akadémie Pezinok (SVA) i o programe na ďalšie obdobie, sme sa zhovárali s Ing. Františkom Slezákom, riaditeľom SVA.

Ďakujem za rozhovor Gabriela Vojteková

Foto Edita Ďurčová a archív redakcie

Tags: