27. 04. 20

Krajina jazier, hôr, Raclette a Chasselas

Napriek tomu, že Švajčiarsko nie je vinárska veľmoc, je to krajina spätá s vínom. Táto kozmopolitná krajina s viac než 8 miliónmi obyvateľov je rôznorodá hneď z niekoľkých pohľadov. Rovnako rôznorodé je aj švajčiarske vinohradníctvo a vinárstvo. Jednotlivé štýly vína sú ovplyvnené klimatickými a geografickými podmienkami. Výrazný vplyv majú však najmä národnosti prevládajúce v každom regióne.

Tags:

05. 02. 20

Burgenlandské víno – zrkadlo úcty k prírode

Burgenland – kraj hradov a zámkov – sa hrdí množstvom prívlastkov vypovedajúcich o jeho výnimočnosti. Kraj štedrého slnka, kolíska rakúskeho vinohradníctva a vinárstva, prírodný raj pri Neziderskom jazere, kraj bohatý na kultúrne dedičstvo – chránené a zveľaďované, kraj vinárskeho majstrovstva, vynikajúceho vína a dobrého jedla…. Stačí krátka návšteva a do slovníka pribúdajú ďalšie superlatívne charakteristiky a prívlastky. Dominantným však zostáva, že je to predovšetkým kraj ľudí majúcich v mimoriadnej úcte prostredie v ktorom žijú a pracujú a chránia si ho. Pri tvorbe vín uprednostňujú maximálnu prirodzenosť a spätosť s prírodou – vo svojich viniciach uplatňujú ekologické a bio dynamické hospodárenie.

Tags:

29. 01. 20

Prezentácia trendov moderného vína

Prezentácia trendov moderného vína
Maďarský vinársky svet má za sebou asi najväčšie vinárske podujatie. Festival vín na Budínskom hrade je dnes – po 28 rokoch – určite komerčnou značkou a dôležitým dátumom v kalendári milovníkov vín. Počas tohto obdobia festival evaluoval a z klasického vinárskeho podujatia sa stala veľká komerčná akcia, zameraná síce na prezentáciu vín, ktorá však zároveň figuruje aj v kultúrnom programe mesta a dodatočne ju sprevádza reklama rôznych výrobkov a služieb. Samozrejme a našťastie, víno pritom stále zohráva hlavnú úlohu.

Tags:

30. 11. 19

Aktuálny ročník 2019 v Rakúsku bude skvelý, vína budú mať výrazne ovocné

Zber úrody v aktuálnom roku začal v obvyklom čase. Na rozdiel od ročníka 2018, kedy sa začiatok zberu uskutočňoval v najskoršom termíne zaznamenanom v histórii. Začiatok obdobia zberu privítalo dobré počasie, väčšinu úrody bolo možné zozbierať podľa plánu bez akéhokoľvek stresu. Teplý vegetačný cyklus priniesol vynikajúcu zrelosť spolu s priemerným objemom, zatiaľ čo chladné jesenné noci obohatili surovinu ovocnými arómami a dobrou kyslosťou.

Tags:

31. 07. 19

Odesskij čornyj a iné

Ukrajina, Ukrajina, Podkarpatská Rus, tam si žije, vodku pije podkarpatský Rus… Starý „hit” z čias prvej republiky, ktorého noty tlačil vo svojom modranskom vydavateľstve môj strýko Teodor Mesík. Nuž a ďalší príbuzný, môj krstný otec Andrij pochádzal od poľsko-ukrajinského Ľvova. Niekoľko liet po výstrele z Aurory zutekal pred boľševikom a v Prahe vyštudoval medicínu. A ešte tu bol ďalší strýko. Strýko Štefan Malík. Ten v časoch druhej republiky prenasledoval ako žandár banderovcov na našom území… Ukrajina, Ukrajina… rezonovala v mojom podvedomí desiatky rokov.

Tags:

28. 07. 19

Riesling, Auxerrois a Elbling

Luxembursko, kedysi konzervatívne katolícke veľkovojvodstvo, dnes moderná, fascinujúca a magnetizujúca krajina. Či skôr krajinka. Poriadok, čistota, disciplína vs. demokracia. Všetko, takmer všetko funguje. Ľudia makajú, zarábajú slušné peniaze a dôchodci si užívajú zaslúžený dôchodok. Tak štvor – päťnásobne vyšší ako je ten náš. Hranice sú otvorené, sloboda visí vo vzduchu. Len po nej siahnuť. Čarovné a emotívne Luxembursko…

Tags:

26. 05. 19

Medzinárodný kongres OIV v Urugvaji – diskusia o vinohradníctve

V uruguajskom meste Punta del Este sa v dňoch 19. – 23. novembra 2018 konal už 41. ročník svetového kongresu OIV. Tento ročník podujatia bol zameraný na vízie formovania budúcnosti, výzvy v oblasti výroby a trhu („Shaping the future: Production and Market Challenges“). V štyroch sekciách účastníci konferencie predniesli najnovšie poznatky a trendy týkajúce sa viniča a vína. Jednotlivé sekcie sa venovali problematike vinohradníctva, enológie, očakávaní konzumentov, posledná sa zamerala na bezpečnosť a zdravie.

Tags:

23. 05. 19

Galicija Vitis 2019

Na Galiciju, na Halič po našom, nerád spomínam. Padol tam môj dedo Ondrej ešte v prvom roku prvej svetovej vojny. V roku tisícdevätstoštrnásť. Už je to vyše sto rokov, už je to veľa času. Zmenili sa štáty, ľudia, počasie. Globálne otepľovanie planéty v posledných desaťročiach zmenilo aj správanie ľudí, zmenila sa tvár krajiny. Kto by to kedysi povedal, že pomerne drsná malopoľská krajina, Galícija, bude aj krajom vína. Dnes na tomto území, ktoré lemuje severnú hranicu nášho Slovenska, sa pestuje vinič. Chcel som napísať, že sa mu „darí“. Nenapísal som to, pretože by to nebola celkom pravda. Pravdou je, že vinič tu „bojuje“. Najmä s počasím. A bojuje pomerne úspešne.

Tags:

20. 05. 19

Procesy tvorby biovín- zrenie vín

Zrenie vín začína po prekvasení v procesoch stáčania, sur lie, batonáže a pokračuje pri stabilizačných úkonoch a filtráciách. Po nevyhnutných zásahoch pre stabilitu vín nastáva dlhšie obdobie pokoja a zrenia ležiackych vín až do nafľašovania. V tomto štádiu by sa vína už nemali výrazne meniť. Vinári si to ani neželajú, aj keď sa to občas stane. V tomto období ide hlavne o rozvinutie harmónie a udržanie kvality a stability na dlhé obdobie.

Tags:

12. 04. 19

Výnimočne teplý ročník 2018 v Rakúsku

Ostatný ročník bol v Rakúsku naozaj výnimočný. V ére moderného rakúskeho vinohradníctva vynikol s ohľadom na zozbieranú úrodu, dokonca presiahol aj nadpriemerný ročník 2017. Ročná produkcia dosiahla úroveň 2,75 milióna hektolitrov. Podobne ako v prípade ročníka 2017, aj vína tohto ostatného ročníka budú pravdepodobne dosahovať dobrú, až vynikajúcu kvalitu.

Tags: