07. 08. 18

X. jubileum medzinárodného festivalu Frankovky modrej v Szekszárde

Čas plynie neúprosne rýchlo. Uvedomil som si to 6. a 7. júna t.r. v maďarskom Szekszárde, kde ma pozvali organizátori na desiaty ročník medzinárodnej súťaže vín a konferencie o Frankovke modrej. Prvý raz som toto podujatie navštívil v roku 2008 na pozvanie vinára Pála Mészárosa. Sprevádzal ma vtedy osobne pán Karol Wlachovský, významný slovenský prekladateľ, literárny vedec, v tej dobe pôsobiaci ako riaditeľ Slovenského inštitútu v Budapešti. Karol, ako uznávaná autorita, nebol iba ambasádorom slovenskej a maďarskej literárnej kultúry (z jeho bohatej prekladovej tvorby dávam do pozornosti verejnosti nenápadnú knihu Bélu Hamvasa s názvom Filozofia vína). Patril (a stále patrí) k najvýznamnejším osobnostiam slovenskej kultúrnej diplomacie, ktorá skvele ovládala (a pri svojej misii v Maďarsku aj aktívne využívala) prezentáciu slovenských a maďarských vín na profesionálnej úrovni. Ak by som raz mohol zostaviť kandidatúru ocenení za rozvoj dialógu vinárskej kultúry oboch krajín, Karol by u mňa získal veľkú zlatú medailu.

Tags:

01. 08. 18

Galicija Vitis 2018

Nuž a pre anglicky hovoriacich „International Galician Wine Contest“. To by však mohlo viesť k omylu. Cestovali by sme do severozápadného Španielska a nie na juh Poľska. Do Haliča. Do kraja, ktorý je s nami akosi bolestne zviazaný. Prvá svetová vojna. Krvavý kraj, státisíce mŕtvych. Aj obaja moji dedovia, Ondrej a Alexander, padli v rokoch 1914 a 1918 v Haliči. Odvtedy to už prebolelo… Halič je dnes usporiadaná zelená krajina, v ktorej sa darí kadečomu. Napríklad aj viniču a vínu. Na južne a východne orientovaných svahoch neveľkých kopcov a kopčekov tam rastú stovky hektárov viniča. Révy ušľachtilej, hybridnej aj interšpecifickej… Krakov, metropola Malopoľska, je vstupnou bránou do tejto krajiny.

Tags:

25. 05. 18

Janez & Janez

Ak poviete, že putujete až na druhý koniec Slovinska, nebude to ďaleko. Čosi cez viac ako dvesto kilometrov. Slovinsko je krásna malá krajina. Za tých takmer štyridsať rokov, čo tam chodím, sa však neuveriteľne zmenila. Východoeurópske Švajčiarsko. Všade poriadok, čistota. Pracovití a usmievaví ľudia. Navyše im Pán Boh toho nadelil nadostač. Vysoké a stále zasnežené skaliská, úrodné doliny, modrý Jadran. Chodím tam rád. Tú krajinu milujem. Majú takmer všetko a „nebúchajú“ sa ostentatívne do pŕs. Majú skvelú gastronómiu a sú sebestační aj vo víne. To ich je nenapodobiteľné, krištáľovo čisté a príťažlivé. Biely Šipon, karmínový Teran, voňavučká Klarnica, jemne-bublinkové pininy…

Tags:

27. 01. 18

Naše vína zaujali krásou

Prezentácia Slovenska ako vinárskej krajiny v La Cité du Vin v Bordeaux

Prezentácia slovenského vinárstva vo svete je pre producentov vína vždy veľký sviatok. Napokon, sme malá vinárska krajina a aj keď žnú naše produkty úspechy na mnohých významných svetových súťažiach, predsa len zaradiť sa medzi krajiny s bohatou vinár skou históriou, je aj z geografického hľadiska náročné. Dôležité je však dostať sa do po vedomia. Predstaviť sa – tu sme, vinári zo Slovenska, toto sú naše vína. Okoštujte ich a otestujte. Sú to krásne média a sme na ne hrdí.

Tags:

22. 01. 18

Skvelý mok v Čaši

Ak sa rozhodneme poeticky charakterizovať štruktúru, stavbu hroznového vína, často siahneme k neočakávaným výrazom deskripcie. Pri jeho opise tak možno hovoriť aj o architektúre tohto vzácneho moku. Zdá sa vám to „pritiahnuté za vlasy“? Hádam ani nie… Sme zvyknutí opisovať architektúru chrámov, mrakodrapov, honosných víl. Hovoríme a píšeme o architektúre krajiny aj ľudského tela. Živočíšna i rastlinná bunka má svoju architektúru… Môžeme byť trochu odvážni a štipku pionierski. Pokúsme sa preto o náčrt architektúry moku, ktorý máme práve naliaty v čaši. Krúťme víno v pohári, voňajme ho, chutnajme ho, hovorme o ňom. Je toto víno robustné, krehké, nudné, výpovedné? Má v sebe dostatok antických, románskych, gotických, barokových či secesných prvkov?

Tags:

17. 12. 17

Kvalitný a príjemne štedrý

Zatiaľ čo v celosvetovom meradle bol ročník 2017 skromný (najnižší objem produkcie vína za ostatné roky), Rakúsko dokázalo zaznamenať zber, ktorý bol veľmi uspokojivý z hľadiska kvality, ale tiež kvantity. Výnos 2,6 milióna hl (odhad z októbra 2017) dosiahol objem viac než štvrtinu nad päťročným priemerom. Tieto objemy naplnia sklady, ktoré boli kvôli slabším ročníkom vyprázdnené. Ročník 2017 poznačili síce neskoré jarné mrazy a krupobitie, ale oba živly spôsobili podstatne menej škôd, ako v predchádzajúcom roku. Iba región Weinviertel zaznamenal skromnejšiu úrodu v porovnaní s priemerom, vďaka extrémne suchým podmienkam v jednom z najhorúcejších liet za ostatné obdobie.

Tags:

18. 11. 17

Svetový kongres o viniči a víne v Bulharsku – diskusia v odbornej sekcii „Vinohradníctvo“

Hlavné mesto Bulharska Sofia hostilo v dňoch 29. mája až 2. júna 2017 v poradí už 40. ročník svetového kongresu o viniči a víne, organizovaný Medzinárodnou organizáciou pre vinič a víno (OIV), ktorého ústredná téma bola „Vinič a víno – veda a ekonomika, kultúra a vzdelávanie“.

Tags:

21. 10. 17

Svetový kongres o viniči a víne v Bulharsku – diskusia v odbornej sekcii „Právo a ekonomika“

V bulharskom hlavnom meste Sofia sa v dňoch 29. mája až 2. júna 2017 konal Svetový kongres o viniči a víne, organizovaný Medzinárodnou organizáciou pre vinič a víno (OIV). Ústredná téma tohto v poradí už 40. ročníka bola „Vinič a víno – veda a ekonomika, kultúra a vzdelávanie“.

Tags:

29. 09. 17

Ako som si potykal s Kanadou

Keď som po  maturite v  roku 1962 „opustil“ provinčnú Modru, otvorili sa mi oči. Predovšetkým vďaka štúdiu na vtedajšej Chemickotechnologickej fakulte SVŠT. Päť rokov tvrdej driny moju vôľu po vedomostiach neukončilo. Prišla vojenská prezenčná služba a potom rok 1968. Bol plný nádejí a sklamaní. Polovica mojich spolužiakov zostala v cudzine, „normalizácia“ sedemdesiate roky. Chuť spoznávať a vidieť svet, to bolo obmedzené. Silne obmedzené. Každý bojoval, ako vedel. O pár rokov sa mi naskytol študijný pobyt na univerzite Québec. Vyzeralo to nádejne, nakoniec z toho však nič nebolo.

Tags:

30. 08. 17

Štátna kontrola vín s chráneným označením pôvodu v Rakúsku

Definícia chráneného označenia pôvodu je kľúčová v komunikácii s inými štátmi EÚ. Rakúsko po reorganizácii a reforme trhu s vínom v rámci voľnej zóny obchodu v EÚ, prikročilo k jasnej a jednoduchej def nícii vín s chráneným označením pôvodu (PDO) a s chráneným zemepisným označením (PGI). Boli síce zvyknutí na  germánsku filozofiu, ale po zavedení pojmu špecif kácia produktu začali transformovať svoje vína s chráneným označením pôvodu viac na románsky štýl.

Tags: