Ing. Gašpar Vanek, CSc.

O virózach viniča a im podobných ochoreniach sa v poslednom desaťročí u nás dostatočne nehovorilo, teda sa aj pomenej robilo voči ich výskytom a škodlivosti vo vinohradoch. Pokrok vedy a technické možnosti vo svete umožň

Tags: