Múzeum je aj priestor pre spájanie starého s novým, tradičného s inovačným. Mladý kolektív v Malokarpatskom múzeu v Pezinku, pod vedením riaditeľa PhDr. Martina Hrubalu, PhD., vyplnil na trhu dieru, ktorá sa dotýka degustácie vín. Ako jediné na Slovensku prináša návštevníkom možnosť zažiť degustáciu vín v úplnej tme alebo pri striedaní rôzneho svetla a hudby. Takáto akcia nie je len chutná a zaujímavá, ale má aj terapeutické účinky. 

Foto Malokarpatské múzeum Pezinok

 

Tags: