Krásne ženy a rýchle autá vraj patria k sebe. My sme však 16. apríla t.r. autá radšej nechali doma a vymenili ich za lahodné vína. Agentúra BellDuett v spolupráci s mestom Lučenec organizovala prvý ročník akcie Fashion and Wine gallery — módnu prehliadku spojenú s degustáciou vín. Myšlienka bola prebudiť zmysly zo zimnej melanchólie. A tak sme v prvej časti, pri módnej prehliadke pôsobili na zrak a v druhej časti — pri degustácii vín a syrov, na chute našich hostí.

Tags: