V České republice je dnes z celkové plochy asi 17 500 ha vinic zhruba 1200 ha obhospodařováno v režimu ekologického vinohradnictví a zhruba 14 000 ha v režimu integrované produkce. To znamená, že z celkové výměry vinic máme asi 6,9 % ekologických vinic a zhruba 80 % vinic je obhospodařovaných integrovaně. Přitom před 7 lety, v roce 2006 bylo u nás ekologických vinic jen 19 ha, což představovalo 0,1 % celkové výměry vinic. Jinými slovy, tento příspěvek by se mohl jmenovat „Kterak se z outsidera stal lídr evropského ekologického vinařství“. To platí samozřejmě jen v relativních hodnotách, protože v každé ze skutečně velkých vinařských zemí Evropy – Francii, Itálii a Španělsku – je dnes více než 50 000 ha ekologických vinic, což ale znamená, že ani v jedné z těchto zemí není výměra ekologických vinic vyšší, než 0,75 %.

Milan Hluchý

Foto Autor

Pokračovanie v budúcom čísle

Tags: