II. část

Projekty ekologizace vinohradnictví

Významnou formou rozvoje ekologického vinohradnictví byla a je i realizace ekologicky zaměřených vinohradnických projektů. V letech 1994 – 1996 byl realizován první takto ekologicky zaměřený projekt „Biologizace vinohradnictví na území CHKO Pálava“. Za finanční podpory Světové Banky jej na ploše asi 600 ha vinic pod Pálavou realizovala společnost Biocont Laboratory. Do většiny vinic pod Pálavou byl introdukován dravý roztoč T. pyri, který zde nahradil chemické akaricidy, chemické insekticidy byly nahrazeny biopreparátem Biobit a k upřesnění řízení fungicidní ochrany byla pod Pálavou instalována první automatická meteostanice, napojená na počítačový software, signalizující rizika kalamitních infekčních tlaků plísně révy.

Ing. Milan Hluchý, PhD.

Foto autor

Tags: