V letošním roce uplyne pět let od úmrtí Ing. Antonína Mušky (1934-2014). Toto výročí je příležitostí seznámit se s historií a současností využití jeho metod prognózy a signalizace hospodářsky významného výskytu některých škodlivých činitelů polních plodin a trvalých kultur.

Ing. František Muška, Ph.D., Komora zemědělských poradců ČR,
Bc. Antonín Muška, Bc. Anna Mušková, Brno

Tags: