28. októbra sme si pripomenuli 101. výročie vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov – Československej republiky. V prvých rokoch spoločného štátu prichádzali odborníci z Čiech na Slovensko, do Modry, pomôcť rozbehnúť školstvo a hospodárstvo agrárnej krajiny. Začiatkom októbra si poľnohospodárska ekonomická veda na Slovensku pripomenula 100 rokov od vzniku Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (VÚEPP) v Bratislave. Historický predchodca súčasného ústavu bola pobočka Poľnohospodárskeho ústavu účtovnícko-spravovedného v Prahe, ktorá vznikla vo Svätom Jure. Za existencie VÚEPP v Bratislave sa podarilo z agrárnej krajiny Slovenska vybudovať koncom osemdesiatych rokov vyspelé moderné poľnohospodárstvo a sebestačné potravinárstvo, ktoré nám obdivovala západná Európa. Jubilujúci VÚEPP v Bratislave v deň osláv stého výročia – 17. októbra usporiadal aj vedeckú konferenciu pod názvom „Konkurencieschopnosť slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva,“ na ktorej vystúpili domáci i zahraniční odborníci. Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Gabriela Matečná odovzdala VÚEPP v Bratislave a viacerým jeho pracovníkom vyznamenania za rozvoj vedy a výskumu v agropotravinárskom sektore.

Ing. František Mach, CSc, Ing. Vladimír Sodoma

Tags: