Existence vinařských družstev na Moravě, byť i dobře prosperujících, koncem roku 1952 končila. Počátkem roku 1953 z nich vznikly „Slovácké vinařské závody se sídlem v Bzenci“, které se staly součástí Vinařského trastu v Praze. Celý trast řídilo přímo Ministerstvo zemědělství. Zestátnění Vinařského družstva v Čejkovicích těžce nesli čejkovičtí vinaři, mezi nimi i místní farář Václav Skalník, který stál u zrodu družstva v roce 1936.

Ing. Jan Otáhal, Valtice
Foto archiv autora

Tags: