Řekneme-li ještě i dnes, 30 let od zásadních změn v naší společnosti, něco o družstevním vlastnictví, vybaví se zvláště nám, pamětníkům zemědělské historie, JZD (jednotné zemědělské družstvo) a všechny peripetie, spojené především se zakládáním zemědělských družstev po „Vítězném únoru v roce 1948“ a dál. Nepřekonatelným problémem JZD i přesto, že mnohá dosáhla v průběhu existence dobrých výsledků v zemědělské produkci, jakož i zlepšení výrobních podmínek pro družstevníky, bylo družstevní vlastnictví půdy, jakožto primárního výrobního prostředku. Proto také během transformace JZD v devadesátých letech minulého století se většina družstev rozpadla a jenom ojediněle vznikly v původních zemědělských areálech akciové společnosti, které ovšem také hospodaří na pronajaté půdě.

Ing. Jan Otáhal, Valtice, foto archív autora

Tags: