Ing. Vladimír Sodoma z Modry oslávil tretieho marca t.r. svoje sedemdesiate narodeniny. Jubilant patrí do generácie poľnohospodárov, ktorá sa podieľala na budovaní modernej poľnohospodárskej veľkovýroby v bývalom Československu . Vo svojej profesionálnej kariére prešiel všetkými pozíciami v poľnohospodárskej prvovýrobe, až po centrálne štátne inštitúcie. 

Ing. František Mach CSc., Čestný prezident SZVTA

Foto autor, Zdenka Šuranská

 

Tags: