Na dvojdňovej konferencii – konala sa 24. a 25. októbra na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU), z iniciatívy tejto vzdelávacej inštitúcie – lektori z rôznych oblastí vinohradníctva a vinárstva zamerali svoje prednášky na aktuality s informačným významom pre vinohradnícke obce a organizácie združujúce vinohradníkov a vinárov. Slávnostne ju otvorila rektorka SPU Doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. a viceprimátor mesta Nitry Ing. Daniel Balko.

Tags: