Knižné pulty na jar v minulého roka obohatila ďalšia publikácia dopĺňajúca mozaiku hodnotných informácii o vinárstve a víne, v nerozlučnej symbióze so somelierstvom, pod názvom Vinárstvo & somelierstvo. Kniha, ktorá nemá len konštatačnú hodnotu, ale je široko spektrálnym pohľadom erudovaného odborníka na danú problematiku, pochádza z pera Ing. Štefana Ailera, PhD. – enológa, pedagóga, publicistu, propagátora slovenského vína, degustátora, člena redakčnej rady časopisu Viniča víno.

Tags: