Slovenskí vinohradníci a vinári sa v decembri m.r. zišli v Strednej vinársko-ovocinárskej škole v Modre na odbornej konferencii, ktorú tentoraz poriadali oba profesionálne zväzy – Zväz vinohradníkov Slovenska a Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku. Pertraktované témy: „ Odroda a apelácia, osobitné prístupy v technológii výroby vína v oblastiach s chráneným označením pôvodu; Apelačné systémy v krajinách európskej únie“, ale aj prítomnosť prednášateľov zo susedných krajín, v ktorých je apelačný systém úspešne zavedený, vyvolali veľký záujem a bohatú účasť odborníkov. 

Zdenka Šuranská, Foto Tibor Vittek

Tags: