Generálny riaditeľ OIV Pau Roca predstavil na 42. ročníku svetového kongresu o viniči a víne v Ženeve aktuálnu správu OIV o situácii vo svete s vínom. Správa sa týka najmä rozlohy vinohradov, produkcie a konzumácie vína a taktiež zahŕňa údaje o objemoch importu a exportu.

Ing. Michal Kumšta, Ústav vinohradnictví a vinařství, Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita, Brno

Tags: