Pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra sa v Modre – hlavnom meste vína– konali viaceré celoštátne podujatia. Patrilo medzi ne aj slávnostné zasadnutie Predsedníctva Spolku slovenských spisovateľov (SSS). Rokovanie viedol jej predseda Miroslav Bielik. Medzi prítomnými bol aj poslanec Jozef Mikloško.

MATIK Modra
Foto František Mach

Tags: