Medzinárodná organizácia pre vinohradníctvo a vinárstvo v Paríži (OIV), združujúca 46 štátov, ktoré pokrývajú 85 percent produkcie svetového vína, vyhlasuje každoročne (už od roku 1930) súťaž o najlepšiu knihu o vinohradníctve a víne na svete pod názvom Prix de l´ OIV. Mezinárodná porota (Jury des Prix) udeľuje spravidla v desiatich kategóriách (napríklad enológia, história, ekonomika, vedecké publikácie, vinárske regióny atď.) po jednej cene a jednom čestnom uznaní. Do ročníka 2015 prišiel rekordný počet kníh z 27 krajín, porota vybrala do užšej nominácie 40 publikácií. Z nich potom na svojom záverečnom zasadnutí v Paríži dňa 6. júla 2016 rozhodla o udelení cien a čestných uznaní.

V kategórii vinárske regióny ocenili knihu Pavla Dinku Skalické búdy – príbehy a vinohradníkoch a víne, ktorú vydalo Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov v pôsobivej grafickej úprave firmy Ateliér EDO, s. r. o. zo Skalice. Významným bonusom knihy popri kvalitných fotografi ách Eduarda Timka, Petra Padubského, Fera Tomíka a ďalších bol fakt, že obsahuje rozsiahle résumé v anglickom a nemeckom jazyku. Ďalšie ocenenia putovali do Francúzska, Veľkej Británie, Talianska, Portugalska, Nemecka, Spojených štátov, Japonska, Kanady, Indie, Srbska, Španielska, Švajčiarska, Maďarska, Česka a Rumunska. Hlavnú cenu Prix de l´ OIV získali publikácie Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes (Encyklopedický slovník odrôd a ich synoným, autor Pierre Gallet) a encyklopédia The Oxford Companion to Wine (Oxfordský sprievodca vínom, autori: Jancis Robinsonová v spolupráci s Juliou Hardingovou). Laureáti si prevezmú ceny a čestné uznania na slávnostnom ceremoniáli v Paríži 17. októbra 2016 za účasti ministrov, veľvyslancov, publicistov vydavateľov a vinárskych expertov z celého sveta.

Publikácia Pavla Dinku Skalické búdy – príbehy o vinohradníkoch a víne získala prestížne ocenenie aj na Slovensku – prvú cenu v 9. ročníku súťaže Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2015 – v kategórii knihy o mestách – a to za jej obsahové, grafické a výtvarné stvárnenie. Kniha (570 strán, zhruba tisícka exkluzívnych fotografií, hmotnosť – 3,5 kilogramu) je rozsahom a šírkou záberu v podmienkach slovenských vinohradníckych miest a obcí výnimočná – nielenže hovorí o živote skalických vinohradníkov a vinárov od dávnej minulosti až po súčasnosť, ale zároveň v plnokrvných obrazoch približuje, ako sa tieto fenomény odzrkadľovali a odzrkadľujú v  kultúrnej svojbytnosti Skaličanov, v próze, poézii, vo výtvarnom umení, fotografi i, v ľudových zvykoch, tradíciách, nárečí, národopise, stravovaní, v širokej palete ľudového umenia. Druhú časť knihy tvoria príbehy prerozprávané jednotlivými vinármi a majiteľmi búd (vinohradníckych domov). Pavol Dinka pravidelne pripravuje pre nedeľné vysielanie Záhoráckeho rádia seriál rozprávaní o skalických búdach. Dňa 3. júla odznela už 30. časť tohto cyklu. Počas prázdnin sa niektoré relácie reprízujú a od septembra sa v cykle pokračuje.

Štefan Cifra, redaktor Literárneho týždenníka Foto Zdenka Šuranská

Tags: