V tureckom meste Izmir sa 18. ? 22. j?na 2012 konal svetov? kongres OIV. V sekcii venovanej ekon?mii a pr?vu bolo prezentovan?ch 31 odborn?ch predn??ok a 8 kr?tkych prednesov. Medzi diskutovan?mi t?mami boli aj integrovan? produkcia v?na v Ju?nej Afrike a pou??vanie ozna?enia ?Champagne? v Braz?lii.

Katar?na ?ur?ansk?

Tags: