2. časť

Z hľadiska senzorického hodnotenia vína je veľmi dôležitá jeho iskrivosť, čistota a čírosť. Tieto parametre sú primárne dôležité pre konzumentov, pretože si ich priamo spájajú s kvalitou vína, pričom ide o priamy prvotný kontakt s vínom.

Ing. Katarína Macková, Laboratórium Unimpex

Tags: