Abstrakt
Definícia vína s chráneným označením pôvodu je kľúčová pri komunikácii na medzinárodnej úrovni. Kvalita našich akostných vín a vín s prívlastkom je totiž medzinárodne chránená. Podľa zoznamu v E-Bacchus a sú vína v Bruseli ako vína s chráneným označením pôvodu, spolu so špecifikáciou. Takisto ako vína s chráneným zemepisným označením.
Abstract
Definition of the protected desidnation of origin (PDO) is key in the communication with another states. The quality of our wines is protected on the international level in register E-Bachus in Brusel, where protected wines with specif cation are given. Also wines with protected geographical indication (PGI) are named there.

Jarmila Švancarová Laštincová, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Odbor vinohradníctva a vinárstva, Bratislava

Tags: