Plně mechanizovaná sklizeň hroznů je mezi vinohradníky stále více populární. Ve vinařských podnicích v České republice přibývá samojízdných sklízečů hroznů. Tyto stroje totiž většinou současně plní také funkci portálového nosiče pro rosiče a využívají se k ochraně révy vinné proti houbovým patogenům. Jeden stroj proto zvládne ve vinohradnictví dvě velmi důležité operace. Sklizeň hroznů pomocí sklízeče hroznů je také velmi ekonomicky výhodná. Vinařský podnik dosáhne významné úspory v nákladech za sklizeň, v porovnání s ruční sklizní. Dokonce i pronájem mechanizované sklizně formou služby je levnější, než ruční sklizeň hroznů.

Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D., Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita, Brno

Foto autor

Tags: