Situácia týkajúca sa prebytkov vína na otvorenom európskom trhu je profesnej obci dobre známa. Konkurovať cenou tlaku vína „bez zemepisného označenia“, pochádzajúceho z produkčných krajín južnej Európy, je veľmi náročné. A nie len preto, že nové prístupové krajiny EÚ museli akceptovať nerovné pravidlá čerpania podporných prostriedkov v rámci celého poľnohospodárstva. Už dve desaťročia nie sme vo výrobe vína sebestační. Našim poslaním preto nie je produkovať masy vína bez mena a takmer bez ceny. To sme už prenechali iným. Nemusíme sa boriť s prebytkami a umiestň

Tags: