Na oslavu vína, predovšetkým však na vyvrcholenie celoročnej tvorivej aktivity ľudí spätých s vínorodou pôdou a jej plodmi, zvolil Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska koncom novembra t.r. dôstojný stánok – Šimák Zámok Pezinok. Voľba históriou opradených a v súčasnosti do krásy vynovených priestorov nebola náhodná. Veď zámok v Pezinku bol od nepamäti spätý s vínom a v novodobejšej histórii aj s Národným salónom vín SR, v ktorom sa prezentujú top slovenské vína. Aj tento fakt umocňoval počas úspešného galavečera „Slovenské víno 2019“ príjemnú atmosféru a pocit hrdosti na úspešné vína, ale najmä na ľudí – ich tvorcov.

Tags: