Stalo sa už tradíciou, že Zväz vinohradníkov Slovenska každý rok koncom novembra poriada medzinárodnú konferenciu. Aj keď je toto podujatie považované za fórum prezentácie najaktuálnejších legislatívnych pravidiel, moderných vinohradníckych a vinárskych technológií, či oboznamovania sa s praktikami uplatň

Tags: