Medzinárodná organizácia pre vinič a víno OIV so sídlom v Paríži vydala najnovšiu správu o stave sektora, ktorá potvrdila prebytok vína vo svete. V roku 2018 sa vyrobilo rekordných 292 miliónov hektolitrov vína, čo je druhá najvyššia úroda od roku 2000. Spotreba vína sa po kríze v roku 2008 pohybuje na stabilnej úrovni 242 – 246 miliónov hektolitrov. Len za jeden rok tak vznikol prebytok 50 miliónov hl vína. Tento prebytok tlačí svetové ceny vína na rekordne nízku úroveň – priemerná predajná cena vína bola 0,34 eur za liter. Obrovské svetové prebytky vína a s tým súvisiace rekordne nízke ceny vín likvidujú slovenských vinárov a tým aj vinohradníkov. Kto nemá dobre nastavené portfólio, môže na to v najbližších rokoch doplatiť. Konštatuje sa to o. i. v tlačovej správe Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska z 2. septembra t.r.

-r-

Tags: