Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska vyvíja rozsiahle aktivity na zabezpečenie rozvoja tohto významného odvetvia poľnohospodárstva a na odstránenie nepriaznivých faktorov sťažujúcich jeho efektívnosť a rozvoj. Je to celý rad súborov opatrení v oblasti legislatívy a dotačnej politiky. Ako nás informovala výkonná riaditeľka zväzu Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková, PhD., súčasné obdobie je rozhodujúce najmä pre tvorbu Strategického plánu a prideľovanie finančných prostriedkov z dotačných zdrojov na chod odvetvia pre roky 2021 – 2027.

Tags: