V roku 2019 bolo na Slovensku podľa Štatistického úradu SR 10 927 ha vinohradov, z toho 7 914 ha rodiacich s priemernou úrodou 5,44 ton/ha, čo predstavuje cca 50 % priemernej hektárovej úrody vo svete, ktorá je 10 ton/ha. Podľa Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP) sa v kampani 2019 vyrobilo 318 950 hl slovenského vína, z toho 295 000 hl bolo víno s chráneným označením pôvodu (CHOP).

Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková, PhD.

Tags: