Defilé najlepších
Do profesionálneho života slovenských vinohradníkov a vinárov vniesol minulý rok viacero zmien, ktorých účinnosť sa premieta do  nadchádzajúcich dní. O  krátku bilanciu uplynulého obdobia, ale aj o priblíženie úloh pripravených na úspešnú realizáciu, sme požiadali Ing. Jaroslavu Kaňuchovú Pátkovú, PhD., výkonnú riaditeľku Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska

Ďakujem za rozhovor Zdenka Šuranská
Foto Katarína Furdíková

Tags: