Objednávky

Objednávky pre Slovenskú republiku prijíma:

Vinič a víno

Jednotlivé čísla Vám ponúkame aj v digitálnej podobe…

Adresa: Kuklovská 31, 841 04 Bratislava
Email: objednavky@vinicavino.sk
Tel: 02/654 212 24
Mobil: 0905 643 563
Fax: 02/654 212 24

Mediaprint-Kappa Pressegrosso, a. s.

Kontaktná osoba: Alena Horecká
Email: horecka@abompkapa.sk
Tel: 02/444 588 16 až 21

Slovenská pošta a. s.

Objednávky na predplatné prijíma  každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty.

Objednávky pre Českú republiku prijíma:

Dr. Jaroslav ň uranský

Adresa: Jirečkova 17, 170 00 Praha 7
Email: suransky@vinicavino.sk, suransky@seznam.cz
Tel: 02 333 789 23, 0602 272 030
Fax: 02 333 798 23