Rezistencia znamená, že huby, baktérie, vírusy, plesne a  živočíšni škodcovia, sa stali odolnými voči prípravkom na ochranu rastlín. Zjednodušene o rezistencii hovoríme vtedy, keď patogén (pôvodca chorôb) zmení svoju pôvodnú génovú štruktúru, ten následne spôsobí, že dovtedy účinný postrek voči chorobe sa stane neúčinným. Znamená to, že rezistencia na prípravky proti chorobám a škodcom spôsobuje, že sa používané prípravky stávajú menej účinnými, resp. strácajú účinnosť úplne, čo môže vážne komplikovať ochranu rastlín proti patogénom (chorobám a škodcom). Napriek tomu, že máme k dispozícii postreky, ktoré boli predtým voči chorobe účinné a robíme prevenciu, nedokážeme infekciu zastaviť.

Ing. Ľubomíra Kakalíková, PhD., Ing. Zuzana Kusá, EcoIprovin Slovakia

Tags: