Americký spisovateľ sci-fi poviedok a profesor biochémie na Bostonskej Univerzite, narodený v cárskom Rusku, svojim výrokom jasne popísal dianie v modernej spoločnosti: túžba za poznaním je síce hnacím motorom pokroku, avšak múdrosť ľudí je až príliš často v úzadí. Technický pokrok nás predbieha nie preto, že by sme nemali dostatok intelektuálnej kapacity integrovať najmodernejšie poznatky vedy do nášho bytia, ako skôr preto, lebo sa bojíme zmeny v každodennom živote. Bojíme sa opustiť zabehnuté a zaužívané, odvolávame sa na tradíciu otcov a starých rodičov, ospravedlňujeme sami pred sebou fakt, že nám chýba odvaha mladíka z poznávania nepoznaného, …a pritom ľudská prirodzenosť prahne po novotách (Natura hominum novitatis avida, Gaius Plinius Secundus).

RNDr. Bruno Gabel, CSc.
Foto archív autora

Tags: