V Zozname autorizovaných prípravkov pre rok 2016, zverejnenom na internete, vidíme zmeny, ktoré sa javia ako tendencie a vyvolávajú isté obavy. Napr. v Zozname sa pri väčšine meďnatých fungicídov uvádza „hromadné“ zníženie odporúčaných aplikačných dávok. Nepoznám príčiny, ani iniciátorov tejto tendencie, ale považujem to za rizikové. Môže to byť azda dostačujúce, ale za určitých okolností, ako v tzv. neperonospórových rokoch, alebo napr. pri slabom infekčnom tlaku peronospóry, prípadne aj pri slabšej neskorej infekcii peronospóry. Mám však dôvodné obavy, že pri silnom infekčnom tlaku bude pravdepodobne účinok hlboko pod očakávaním (mám konkrétne skúsenosti z registračných pokusov, ktoré som robil aj s meďnatým prípravkom). Preto by som pri tejto ochrane odporúčal veľkú opatrnosť.

Ing. Gašpar Vanek, CSc.

Tags: