Na túto tému zameralo letný seminár občianske združenie Integrovanej produkcie hrozna na Slovensku — IPROVIN. V rámci projektu VINO ENVI, cezhraničnej spolupráce Českej a Slovenskej republiky, sa konal začiatkom augusta t.r. v Dvoroch nad Žitavou. Niesol sa v duchu ústredného motta „…súčasný boom používania umelých aditív vo vinárskom odvetví , posúva víno od prírodného k priemyselnému produktu“. Bohatá účasť členov OZ IPROVIN — v súčasnosti je ich v združení 78 — o aktuálne témy, ktorým sa v prednáškach venovali erudovaní odborníci z oboch strán rieky Moravy, ale aj plodná diskusia rozvíjajúca sa v interiéri, ale aj medzi viničovými krami, potvrdila záujem o budúcnosť nášho vinohradníctva a vinárstva. Najmä o jeho rozvoj od konvenčného k integrovanej produkcii a k ekologickému vinohradníctvu.

Tags: