Rok 2018 bol v Medzinárodnej organizácii pre vinič a víno bohatý na udalosti a novinky. Rozšíril sa zoznam členov organizácie, bola zvolená nová prezidentka a v Uruguaji sa uskutočnil svetový kongres. Od 1. januára 2019 v OIV tiež dochádza k zmene – generálnym riaditeľom sa stáva Pau Roca Blasco.

-KĎ-
Foto zdroj: http://www.oiv.int,fotky:OIV

Tags: