V nakladateľstve Baštan vyšla zaujímavá publikácia od autora Ing. Jána Otáhala, ktorého našim čitateľom nemusíme predstavovať. Je dlhoročným organizátorom a propagátorom tohto významného medzinárodného vinárskeho podujatia, na ktorom sa zúčastňujú aj slovenskí vinári a ich vína si z neho často odnášajú cenné kovy. Aj keď sa do našej redakcie kniha – Historie Valtických vinných trhů – dostala až v súčasnosti (vyšla v roku 2016 pri príležitosti 50 výročia konania Valtických vínnych trhov), zaujala nás a približujeme ju aj našim vinohradníkom a vinárom, v rozhovore s jej autorom.

-zš- Foto autor

Tags: