Podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná udelila titul Zlatý kosák Katedre chémie Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre za knižnú publikáciu autorov Štefan Poláček, Ján Tomáš, Vladimír Vietoris a Mária Lumnitzerová „Vinárstvo, somelierstvo a enogastronómia“, v súťaži exponátov na Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX 2019 v Nitre.

Tags: