Keď sme pred desiatimi rokmi pripravovali Medzinárodné vinohradnícke a vinárske fórum, ako konferenciu pre všetkých, ktorí majú vzťah k viniču hroznorodému a vínu, chceli sme poskytnúť priestor na diskusiu a výmenu poznatkov odborníkov z praxe, aj vedecko výskumnej a pedagogickej komunite. Žiaľ, po niekoľkých rokoch sme museli tieto stretnutia ukončiť, zo známeho dôvodu – nedostatok financií.

Autori: Prof. Ing. Štefan Poláček, CSc., Prof. Ing. Ján Tomáš, CSc., Doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD., Ing. Mária Lumnitzerová

Tags: